Projekty podporované EU

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

- registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (85%), a státního rozpočtu České republiky (15%).

Cílem vzdělávacích aktivit je zvýšení odborných znalostí,zvýšení kvalifikace, osobní i profesní rozvoj všech zúčastněných zaměstnanců a také zvýšení konkurenceschopnosti společnosti VÝTAHŮ OSTRAVA spol. s r.o.

Názvy vzdělávacích aktivit:

 • DPH mezi státy EU včetně změn v roce 2016 v souvislosti s novelou Celního kodexu- příklady
 • DPH a elektronická evidence tržeb
 • Mzdové účetnictví
 • Inventor pro začátečníky
 • Inventor
 • Technická legislativa v oblastí výtahů a zpracování technické dokumentace k nabídkám do afrických zemí
 • Anglický jazyk (3 skupiny)

 Termín realizace: Všechny vzdělávací aktivity proběhly v období 02/2016 – 03/2017

 

Pořízení výrobní technologie 2014-2015

- registrační číslo: 2.2 RV03/3063

Pořízení výrobní technologie 2014-2015 - VÝTAHY OSTRAVA, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, dotační program Rozvoj II. Tento dotační projekt byl schválen v červnu 2014 a jeho smyslem je nákup investičního majetku. Rozpočet projektu je více než 5 mil. Kč, požadovaná dotace je ve výši 40%. Nakoupili jsme celkem 4 stroje, především nový děrovací lis.

 

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“

 

- registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/B1.00011

Naše společnost se zařadila do projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“spolufinancovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců v následujících aktivitách:

 • Anglický jazyk pro práci s technickými dokumenty při projektování výtahových dílů
 • Anglický jazyk pro obchodní činnost se zdvihacím zařízením, čtení a orientaci v související technické dokumentaci
 • Anglický jazyk pro obchodování se zdvihacím zařízením
 • Anglický jazyk pro ekonomické oddělení
 • Ruský jazyk pro práci s technickými dokumenty při projektování výtahových dílů
 • Ruský jazyk pro obchodní činnost se zdvihacím zařízením, čtení a orientaci v související technické dokumentaci
 • Problematika obchodování se zdvihacím zařízením do Východních zemí
 • Inventor pro rozšíření možností použití v kreslení výtahových dílů
 • AutoCad Mechanical a Autodesk Showcase pro rozšíření možností kreslení výtahových dílů
 • Revizní technik E2/A, ukončený zkouškou v TIČR
 • Revizní technik zdvihacích zařízení, ukončený zkouškou v TIČR

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci a proškolit zaměstnance společnosti VÝTAHY OSTRAVA, spol. s r.o. ve výše uvedených vzdělávacích aktivitách, aby došlo k následujícím efektům:

- navýšení odborných dovedností, znalostí a schopností zaměstnanců, jejich další osobní rozvoj a růst,

- posílení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců i společnosti,

- zvýšení flexibility a adaptability společnosti,

- rozvoj společnosti.

Eko-energie - VÝTAHY OSTRAVA

- registrační číslo: 3.1 EED03/2071

Cíle projektu: projekt má pro naši společnost hned několik významných přínosů. Vlivem zvýšení tepelně izolačních vlastností dvou budov (administrativní budova a budova tzv. Kalpecon) dojde k výraznému snížení ročních nákladů na spotřebu energie. Významně se tím sníží energetická potřeba naší společnosti a dojde k eliminování nadbytečné zátěže životního prostředí. Hlavní přínosy projektu se budou logicky projevovat zejména v období topné sezóny. Zateplením obvodových stěn (nové fasády) a výměnou oken za moderní plastová bude však také vylepšena estetická stránka exteriéru. Rovněž se zlepší pracovní podmínky během letních dnů, kdy budou lepší izolační vlastnosti zabraňovat nesnesitelnému horku (úspory za klimatizaci + lepší pracovní podmínky; dosud problematické například v zasedacích místnostech, kde společnost žadatele realizuje obchodní schůzky atp.).

Datum ukončení projektu: 12.12.2014.

 

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti díky investicím do technické infrastruktury a programového vybavení

- registrační číslo: 2.2 ITP03/380

Cíle projektu: tento dotační projekt přímo navazuje na další naše investiční projekty a v rámci podporované aktivity programu je zaměřen na „projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení“. Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Aby byl tento cíl splněn,bude zapotřebí úspěšně implementovat SW a HW řešení do stávajících ICT procesů.

Datum ukončení projektu: 27.9.2013.
 

Rekonstrukce a nástavba podnikatelského objektu

- registrační číslo: 5.3 NM02/175

Cíle projektu: předmětem projektu je rekonstrukce stávající výrobní haly a nástavba výrobní haly o jedno podlaží. K nástavbě bude přistoupeno formou obestavění stávající haly s vytvořením vodorovné nosné konstrukce. Projekt je realizován z důvodu naší potřeby rozšířit stávající výrobu o efektivnější strojní technologie. Zároveň jsme rozjeli výrobu čtyřpanelových výtahových dveří, která vyžaduje další výrobní prostory, čímž je zřejmá propojenost s projektem Rozšíření výrobních technologií pro inovativní výrobu čtyřpanelových výtahových dveří v rámci OPPI, program Rozvoj. Cílem projektu tak je především získání rozsáhlých, moderních a kvalitních výrobních prostor.
 
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2012.

 

Rozšíření výrobních technologií pro inovativní výrobu čtyřpanelových výtahových dveří

 

- registrační číslo: 2.2 RV02/126


Cíle projektu: zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, posílení pozice na trhu, zlepšení ekonomických výsledků společnosti,rozšíření portfolia vlastních výrobků o inovační produkt,zkvalitnění a zefektivnění výroby, větší uspokojování potřeb zákazníků a v neposlední řadě snížení negativních dopadů na životní prostředí.
 
Projekt je logickou součástí hlavních investičních plánů firmy a vychází z dlouhodobé strategie jejího rozvoje.
 
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2011.
 

Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.

 

- registrační číslo:CZ.1.04/1.1.02/23.00390
 
 

Cílem projektu je proškolit zaměstnance společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. v jazykových kurzech, v kurzech měkkých dovedností, v kurzech odborných počítačových dovedností a v rámci další odborné výuky, aby došlo k následujícím efektům:

 
- navýšení jejich obecných a odborných dovedností, znalostí a schopností,
- zvýšení kvalifikace,
- jejich další osobní rozvoj a růst,
- posílení osobní konkurenceschopnosti a adaptability,
- udržitelnost jejich zaměstnání a zaměstnatelnosti na trhu práce.
 
Cíl projektu je v souladu s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje, která hovoří o potřebě vybudování logicky uceleného systému celoživotního vzdělávání, jehož působením by došlo k vylepšení kvalifikační struktury pracovní síly v kraji a k získání nových pracovních návyků i odborných způsobilostí.
 
Délka trvání projektu: 1. 9. 2009 - 30. 6. 2011.

 

Projekt výstavba lakovny a komaxitovny v Ostravě - Přívoze

 

 
- registrační číslo:CZ.04.1.05/1.1.76.3/3911
 

Společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. je zapojena do projektu spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie a Moravskoslezského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu.

Cílem projektu bylo rozšířit portfolio podnikatelských aktivit společnosti o provozy komaxitovny, lakovny a související expedice a tímto dosáhnout úspor v rozsahu spočívajícím ve zrychlení výroby.

Cílem akce bylo vytvoření 14 nových pracovních míst.

Projekt byl ukončen v únoru 2007.
 
 

Projekt vybavení lakovny a komaxitovny v Ostravě - Přívoze

- registrační číslo:CZ.04.1.05/1.1.70.1/0815
 
 
Společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. je zapojena do projektu financovaného z finančních prostředků SROP, EVROPSKÉ UNIE a MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

Cílem projektu bylo rozšířit portfolio podnikatelských aktivit společnosti o provozy komaxitovny, lakovny a související expedice a tímto dosáhnout úspor v rozsahu spočívajícím ve zrychlení výroby.

Cílem akce bylo vytvoření 10 nových pracovních míst.

Projekt byl ukončen v červnu 2006.
 
Právě se nacházíte:VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. > Projekty podporované EU
Kontaktujte obchodníka
Aktuality
 • Fúze VYMYSLICKÝ HOLDING spol. s r. o.Oznámení o uložení projektu vnitrostátního rozdělení a fúze do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění věřitelům. Více info Fúze VYMYSLICKÝ...
 • Ocenění dům roku 2016Dovoluji si vám oznámit, že jsme dne 23. 6. 2017 obdrželi ocenění v soutěži „Dům roku 2016“. Oceněn byl bytový dům v Ostravě na ulici...
Všechny aktuality
Intranet