Eko-energie - VÝTAHY OSTRAVA

- registrační číslo: 3.1 EED03/2071

Cíle projektu: projekt má pro naši společnost hned několik významných přínosů. Vlivem zvýšení tepelně izolačních vlastností dvou budov (administrativní budova a budova tzv. Kalpecon) dojde k výraznému snížení ročních nákladů na spotřebu energie. Významně se tím sníží energetická potřeba naší společnosti a dojde k eliminování nadbytečné zátěže životního prostředí. Hlavní přínosy projektu se budou logicky projevovat zejména v období topné sezóny. Zateplením obvodových stěn (nové fasády) a výměnou oken za moderní plastová bude však také vylepšena estetická stránka exteriéru. Rovněž se zlepší pracovní podmínky během letních dnů, kdy budou lepší izolační vlastnosti zabraňovat nesnesitelnému horku (úspory za klimatizaci + lepší pracovní podmínky; dosud problematické například v zasedacích místnostech, kde společnost žadatele realizuje obchodní schůzky atp.).

Datum ukončení projektu: 12.12.2014.

 

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti díky investicím do technické infrastruktury a programového vybavení

- registrační číslo: 2.2 ITP03/380

Cíle projektu: tento dotační projekt přímo navazuje na další naše investiční projekty a v rámci podporované aktivity programu je zaměřen na „projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení“. Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Aby byl tento cíl splněn,bude zapotřebí úspěšně implementovat SW a HW řešení do stávajících ICT procesů.

Datum ukončení projektu: 27.9.2013.

 

Rekonstrukce a nástavba podnikatelského objektu

- registrační číslo: 5.3 NM02/175

Cíle projektu: předmětem projektu je rekonstrukce stávající výrobní haly a nástavba výrobní haly o jedno podlaží. K nástavbě bude přistoupeno formou obestavění stávající haly s vytvořením vodorovné nosné konstrukce. Projekt je realizován z důvodu naší potřeby rozšířit stávající výrobu o efektivnější strojní technologie. Zároveň jsme rozjeli výrobu čtyřpanelových výtahových dveří, která vyžaduje další výrobní prostory, čímž je zřejmá propojenost s projektem Rozšíření výrobních technologií pro inovativní výrobu čtyřpanelových výtahových dveří v rámci OPPI, program Rozvoj. Cílem projektu tak je především získání rozsáhlých, moderních a kvalitních výrobních prostor.
 
Datum ukončení projektu:30.4.2012.

 

Rozšíření výrobních technolohií pro inovativní výrobu čtyřpanelových výtahových dveří

 

- registrační číslo: 2.2 RV02/126


Cíle projektu: zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, posílení pozice na trhu, zlepšení ekonomických výsledků společnosti,rozšíření portfolia vlastních výrobků o inovační produkt,zkvalitnění a zefektivnění výroby,větší uspokojování potřeb zákazníků a v neposlední řadě snížení negativních dopadů na životní prostředí.
 
Projekt je logickou součástí hlavních investičních plánů firmy a vychází z dlouhodobé strategie jejího rozvoje.
 
Datum ukončení projektu:30.6.2011.
 

Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.

 

- registrační číslo:CZ.1.04/1.1.02/23.00390
 
 

Cílem projektu je proškolit zaměstnance společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. v jazykových kurzech, v kurzech měkkých dovedností, v kurzech odborných počítačových dovedností a v rámci další odborné výuky, aby došlo k následujícím efektům:

 
- navýšení jejich obecných a odborných dovedností, znalostí a schopností,
- zvýšení kvalifikace,
- jejich další osobní rozvoj a růst,
- posílení osobní konkurenceschopnosti a adaptability,
- udržitelnost jejich zaměstnání a zaměstnatelnosti na trhu práce.
 
Cíl projektu je v souladu s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje, která hovoří o potřebě vybudování logicky ucelého systému celoživotního vzdělávání, jehož působením by došlo k vylepšení kvalifikační struktury pracovní síly v kraji a k získání nových pracovních návyků i odborných způsobilostí.
 
Délka trvání projektu: 1.9.2009 - 30.6.2011.

 

Projekt výstavba lakovny a komaxitovny v Ostravě - Přívoze

 

 
- registrační číslo:CZ.04.1.05/1.1.76.3/3911
 

Společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. je zapojena do projektu spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie a Moravskoslezského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu.

Cílem projektu bylo rozšířit portfolio podnikatelských aktivit společnosti o provozy komaxitovny, lakovny a související expedice a tímto dosáhnout úspor v rozsahu spočívajícím ve zrychlení výroby.

Cílem akce bylo vytvoření 14 nových pracovních míst.

Projekt byl ukončen v únoru 2007.
 
 

Projekt vybavení lakovny a komaxitovny v Ostravě - Přívoze

- registrační číslo:CZ.04.1.05/1.1.70.1/0815
 
 
Společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. je zapojena do projektu financovaného z finančních prostředků SROP, EVROPSKÉ UNIE a MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

Cílem projektu bylo rozšířit portfolio podnikatelských aktivit společnosti o provozy komaxitovny, lakovny a související expedice a tímto dosáhnout úspor v rozsahu spočívajícím ve zrychlení výroby.

Cílem akce bylo vytvoření 10 nových pracovních míst.

Projekt byl ukončen v červnu 2006.
 
Contact our dealer
Actuals Intranet